ร้านดอกไม้ ชัยนาท ช่อกุหลาบ บริการส่งดอกไม้ พวงหรีดชัยนาท ช่อดอกกุหลาบแดง-ขาว-ชมพู-ส้ม ช่อดอกไม้

TwitterFacebookGoogle

หงอนนกยูง

ย้วย มีทั้งพันธุ์ลาและพันธุ์ซ้อน ฝัก/ผล รูปไข่เมื่อแก่แตกตามขวาง เมล็ด รูปไต ผิวค่อนข้างขรุขระ

32.ดอกพวงแสดต้น

ชื่อ วิทยาศาสตร์ : Tecoma capensis (Thunb) Lindl. ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE ชื่อสามัญ : Cape Honey Suckle , Kaffir Honeysuckle ชื่ออื่นๆ พวงแสดต้น, หงอนนกยูง ลักษณะทั่วไป

ต้น : ไม้พุ่มสูง 1-2 เมตร ลำต้นและกิ่งก้านเปราะ หักง่าย กิ่งอ่อนมักจะโน้มลง ทำให้เป็นพุ่มเตี้ย กิ่งก้านทอดยาว ใบ : ใบประกอบแบบขนนก ออกตรงข้ามใบย่อยมี 5 – 9 ใบ รูปไข่หรือรูปรี กว้าง 2 – 3 เซนติเมตร ยาว 3 – 5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบจัก ดอก : ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง มีดอกย่อนจำนวน 10 – 30 ดอก สีส้มแดงหรือเหลือง โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ และโค้งงอลง เกสรตัวผู้มี 4 อัน โผล่พ้นกลีบดอกดอกออกตลอดปี ผล : เป็นฝักกว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 2 – 6 เซนติเมตร เมื่อแก่แตกได้ การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ดตอนกิ่งปักชำ

33.ดอกทับทิม